طرح کوشش ویژه مدیران و معاونین مدارس

اهداف طرح:

یکی از زیر بنایی ترین نهادهای تمامی جوامع بشری پس از خانواده، آموزش و پرورش است. هر ساله منابع انسانی و مالی بسیار عظیمی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد. اینکه دانش آموزان آگاهی ها و توانمندیهای ضروری برای زندگی اجتماعی را بیاموزند و در رشد و اعتلای جامعه خود موثر باشند، از مهمترین چالش های گریبانگیر نظامهای آموزشی دنیا، بخصوص نظام آموزشی کشور ماست.
ارتقای بهره وری در آموزش و پرورش نه تنها به توسعه اقتصادی، اجتماعی کمک می کند، بلکه از طریق تربیت نیروی انسانی کارآمد و خلاق می تواند موجب اعتلای کشور گردد. از آنجاییکه امروزه دانش آموزان علاوه بر مهارتهای پایه نیازمند مهارتهای پیچیده‌تری هستند و منابعی که در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد، محدود است در نتیجه ارتقای بهره‌وری در آموزش و پرورش بایستی از طریق ارتقای بهره وری در مدارس صورت گیرد. اگر آموزش و پرورش ، تغییرات کیفی در فرهنگ حاکم بر جامعه بوجود آورد، بدون شک می‌تواند از طریق تحول در رفتار مردم و شکل نهادهای اجتماعی، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در نرخ رشد بهره‌وری بوجود آورد. بی شک ارتقای بهره وری در مدرسه نیازمند مشارکت همه جانبه تمامی افراد جامعه به ویژه مسئولین، کارکنان آموزشی، دانش آموزان و اولیای آنها است. مدیران و رهبران آموزشی در مدارس بر همه جنبه های مدارس اثر می گذارند. آنان سیستمی را اداره می کنند که محصول نهایی آن انسان متعلّم است، بنابراین مدیریت و رهبری در مدارس بیشترین تأثیر را بر اهداف مدرسه و دانش آموزان می گذارند. افزون بر این، افرادی که دانش و مهارت مفیدی به دست می‌آورند، می‌توانند فرد مفیدی در جامعه بشمار آیند. آموزش و پرورش با تقویت و تحکیم سرمایه‌های مادی و انسانی بر رشد و ارتقای بهره‌وری سرعت می‌بخشد.
نکته قابل توجه این است که مدیران مدارس باید منابع و نیروی انسانی خود را کاملاً شناخته و به آن ها متکی باشند. پس از اتکا به منابع و نیروی انسانی می توان به سمت مدیریت کارآمد و اثر بخش حرکت نمود. البته این نکته ی مهم را باید مد نظر داشت که لازمه اثر بخشی مدیریت استفاده از همه منابع می باشد، نه قسمتی از آن یا توجه به یک بخش و عدم توجه به بخش دیگر منابع موجود. مدیریت مدرسه کارآمد کار آسانی نیست اما، بدون شک نشانه ای از تهور در مبادرت به کاری بزرگ در حوزه آموزش و پرورش است. کار آمدی به زبانی ساده عبارت است از، برخورداری از کیفیت در همه جهات ممکن و متصور. کیفیت حاصل نمی شود مگر با درایت و نکته سنجی رهبری آگاه، علاقه مند، پرشور و پر انرژی و مصمم به رسیدن به هدف.

ادامه در قسمت بعد