طرح پویش – قسمت ۲

اجمالاً وظایف یک معلم در تحقق این هدف بدین شرح است:

۱- دانش آموزان را به داشتن ایده هاى بکر و نو تشویق نماید; ایده هایى که کم و بیش براى خود آن ها بکر است. ضمن پذیرش ایده هاى بکر، زمینه ابراز آن ها را فراهم کند. مثلاً، مى توان از دانش آموزان خواست که به جاى ارائه گزارش ساده از یک کتاب، آن را شخصاً ارزیابى کرده و هر نظرى که درباره آن دارند، بیان کنند و یا این که فصلى از فصل هاى سال را توصیف کنند. به طور کلى، نقاشى هاى آزاد، مقاله نویسى و نگارش داستان هاى کوتاه، زمینه ایده فرد و تفکر خلاق در دانش آموزان را بهتر فراهم مى کند.
۲- مطالب درسى را به صورت مسأله و معما براى شاگردان طرح کند. مطالعه کتاب و یا گوش دادن به سخنان معلم، از برکردن حقایق علمى و تاریخى رشد قوه ابتکار شاگردان را به دنبال ندارد. معلم به جاى بیان مطالب درسى یا ذکر حقایق علمى، باید دانش آموزان را به طرح مسائل ترغیب کند.
۳- معلم باید به دانش آموزان اجازه دهد تا مسائل، نظرات و ایده هاى خود را اعلام نمایند و این ایده ها را روى تخته کلاس درس نوشته و پس از طرح مسائل و ایده هاى خود به آنان اجازه دهد که این مسائل را نقد و بررسى نموده و مورد آزمایش قرار دهند.

اجرای طرح:

برگزاری دوره ی آموزشی پویش ویژه معلمین

طرح پویش

سرفصل های دوره:

۱- آشنا ساختن معلمان با مفاهیم خلاقیت و راهکارهای پرورش و تقویت آن
۲- آشنایی با ساختار مغز انسان ها و بهره گیری از آن در تدریس دروس
۳- آشنایی با روش های نوین تدریس
۴- آشنایی با مفهوم SWOT
۵- آشنایی با ۴۰ اصل نوآوری نظام یافته TRIZ
۶- آموزش مهارت های تیمی
۷- آموزش هوش هیجانی و کاربرد آن در آموزش
۸- آموزش مدیریت زمان و برنامه ریزی
۹- تدوین برنامه استراتژیک

مدت زمان دوره:

طرح پویش سبز: ۳۶ ساعت
طرح پویش نقره ای: ۷۲ ساعت
طرح پویش طلایی: ۱۴۴ ساعت