طرح رویش ویژه دانش آموزان – قسمت ۲

هدف از این آموزش ها ایجاد فرصت هایی برای کودکان و نوجوانان است تا علاوه بر کسب توانایی های خواندن، نوشتن و حساب کردن، مهارتهایی را برای زندگی در مدرسه کسب نمایند. این مهارت های اساسی عبارتند از:

– توانایی خود آگاهی
– توانایی همدلی با دیگران
– توانایی تصمیم گیری
– توانایی حل مسئله
– توانایی تفکر خلاق
– توانایی تفکر نقادانه
– توانایی برقراری رابطه موثر
– توانایی برقراری روابط بین فردی
– توانایی مقابله با هیجان ها
– توانایی مقابله با استرس

دانش آموز با یادگیری این مهارت ها خود را قادر می سازد با مسائل زندگی بطور موثرتری مقابله نماید به عبارت دیگر “آموزش مهارتهای زندگی” فرد را قادر می سازد تا دانش، ارزش ها و نگرش ها را به توانایی های بالفعل تبدیل کند مثلا اینکه چه کاری باید بکند و چگونه آن را انجام دهد.
نتایج پژوهش های انجام شده بر اثر بخشی برنامه “آموزش مهارتهای زندگی” نشان می دهد که اثرات درازمدت و عمیقی بر زندگی فردی واجتماعی کودکان ونوجوانان داشته است.
اجرای طرح:
برگزاری دوره های آموزشی با عناوین مختلف جهت پرورش فکری و بهبود سلامت فردی- روانی کودکان و نوجوانان.

عناوین دوره ها:

· هدف و هدفگذاری کاربردی
· تقویت قدرت حل مسئله
· اعتماد بنفس
· کارگاه خلاقیت
· مدیریت زمان و برنامه ریزی
· هوش مالی
· کارآفرینی
· نویسنده نوجوان
· مهارت های تیمی
· قدرت تصمیم گیری

مدت زمان دوره:

مدت زمان هر دوره متفاوت و بسته به نوع آموزش بین ۳۶ تا ۷۲ ساعت می باشد.