طرح کوشش ویژه مدیران و معاونین مدارس – قسمت ۲

آنچه مسلم است این که، تلقی ما از مدارس کارآمد مدارسی است که از کیفیت بالائی برخوردار است، به این معنا که سطح آگاهی و دانش و مهارت معلمان و سایر کارکنان مدرسه، هر یک به تناسب نوع کار و وظیفه و تخصص، بالاست و در نتیجه و به تبع آن سطح سواد، آگاهی، دانش و مهارت دانش آموزان چنین مدارسی نیز بالاست و از کیفیت لازم برخوردار است و در نتیجه سطح رضایت اولیای دانش آموزان نیز بالاست. این کیفیت به خودی خود، بدون مدیریت و رهبری درست، بدون داشتن الگو و برنامه، بدون اتخاذ راهبردهای کارساز و مؤثر، بدون همکاری و مشارکت همراه با صمیمیت و همدلی هرگز حاصل نمی شود. رهبران آموزشی مدارس امروز باید هر چه بیشتر در جهت ا فزایش دانش، بینش، توانمندی ها و مهارت های مدیریتی و رهبری فرد کوشا باشند تا بتوانند به جای انباشت صرف محفوظات در اذهان دانش آموزان، چگونگی یادگیری و راه و روش های رشد و پیشرفت در دنیای بسیار پیچیده ی قرن بیست و یکم را به آنها بیاموزند. سطح انتظارات دنیای امروز از گردانندگان مدارس، رهبری آموزشی است و نه مدیریت.
آنچه از معنای “مدیر” به طور سنتی مستفاد می شود فردی است که بیشتر به اداره ی امور جاری می پردازد، سعی دارد وضعیت موجود را حفظ کند، از ایجاد تغییر استقبال نمی کند و در بهترین وضعیت ممکن کوشش می کند از ایجاد تنش، ناآرامی و بروز مشکل جلوگیری کند، و کارها را به درستی انجام دهد. در حالی که “رهبر” فردی است که توانمندی ها، مهارت ها و ویژگی های خاصی را داراست که با تکیه بر آنها جستجوگر، نوجو، نوآور، متعهد به پیشرفت و رشد است،از ا یجاد تغییر استقبال می کند و حتی برای آن برنامه ریزی میکند، ریسک پذیر و خطر پذیر است، همان طور که در قبل هم اشاره شد فردی متهور است که با سعه صدر با مشکلات رو در رو می شود و برای حل آنها ابتکار به خرج میدهد.
رهبر آموزشی در واقع فردی است که دوست دارد “کار درست” انجام دهد. رهبران آموزشی مدارس امروز باید هر چه بیشتر در جهت ا فزایش دانش، بینش، توانمندی ها و مهارت های مدیریتی و رهبری فرد،کوشا باشند تا بتوانند به جای انباشت صرف محفوظات در اذهان دانش آموزان چگونگی یادگیری و راه و روش های رشد و پیشرفت در دنیای بسیار پیچیده ی قرن بیست و یکم را به آنها بیاموزند. سطح انتظارات دنیای امروز از گردانندگان مدارس رهبری آموزشی است و نه مدیریت آموزشی.
رهبران آموزشی رهبر زاده نشده اند بلکه رهبر ساخته شده اند.

اجرای طرح:
برگزاری دوره ی آموزشی کوشش ویژه مدیران و معاونین مدارس

سرفصل های دوره:
۱- آشنایی و قدرت رویارویی با چالش های پیش رو در برخورد با نوجوانان قرن بیست و یکم
۲- قدرت و سرعت حل مسائل در حوزه نظام آموزشی و تربیتی
۳- مدیریت زمان و برنامه ریزی
۴- مهارت های نوین کار تیمی
۵- هدف گذاری کاربردی در جهت ارتقا سیستم آموزشی
۶- برنامه ریزی استراتژیک
۷- آشنایی با مفهوم SWOT
۸- آشنایی با ۴۰ اصل نوآوری نظام یافته TRIZ

مدت زمان دوره:
طرح کوشش سبز: ۳۶ ساعت
طرح کوشش نقره ای: ۷۲ ساعت
طرح کوشش طلایی: ۱۴۴ ساعت