ویژگیهای افراد مثبت نگر و منفی نگر

الف)افراد مثبت‌نگر:

۱. با وجود تفکر درباره گذشته و آینده، در زمان حال زندگی می‌کنند و از آنچه دارند راضی و خشنود هستند.
۲. از نظرات درست و منطقی دیگران استقبال می‌کنند و برای رد کردن نظرات نادرست حتماً دلیل منطقی دارند.
۳. در گفتارهای خود از کلمات و عبارات مثبت و امیدبخش استفاده می‌کنند.
۴. همیشه سعی می‌کنند با تلاش و کوشش به موفقیت برسند و اگر در کاری موفق نشوند، عامل را ابتدا در خود و سپس در شرایط بیرونی جستجو می‌کنند.
۵. همیشه قبل از عمل یا صحبت کردن فکر می‌کنند، به همین دلیل کمتر دچار خطا و اشتباه یا ضد و نقیض گویی می‌شوند.
۶. چون دارای ذهن مثبت هستند، می‌توانند افکار خود را کنترل کنند.

مثبت
۷. اگر از آنها خواسته شود درباره موضوعی اظهارنظر کنند، با وجود تفکر در جنبه‌های منفی، موارد مثبت آن را بیان می‌کنند و موضوع را به فال نیک می‌گیرند به عبارت دیگر ” نیمه پر لیوان را می‌بینند ” .
۸. مشکلات را ناچیز شمرده و برای حل آنها از توانایی خود و راهنمایی دیگران استفاده می‌کنند.
۹. اغلب اوقات بشاش، سرزنده، پرانرژی، توانا و خوش مشرب هستند.
۱۰. همه چیز در نظر آنها زیبا و لذت‌بخش بوده و سعی می‌کنند از مواهب زندگی بیشترین استفاده را ببرند.
۱۱. در ارتباط‌های اجتماعی خود با دیگران حسن ظن دارند ( مگر خلاف آن را ببینند ) و سعی می‌کنند در حد توان به دیگران خدمت و کمک کنند.

ب)افراد منفی نگر

 

ادامه در قسمت بعد