توضیح رشته مهندسی صنایع : عبارت است از کاربرد اصول و تکنیک هایی به منظور بهبود ،طراحی و نصب سیستم هایی شامل انسان ،مواد ،اطلاعات ،انرژی و تجهیزات برای فراهم آوردن امکان تولید کالا ها و ارائه خدمات به شکل کارا و مطلوب .
مهندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بهره وری در مدیریت منابع انسانی ،روش ها و تکنولوژی هستند و حال آنکه سایر رشته های مهندسی بیشتر درگیر ماهیت فنی فرآیند ها و فراورده ها می باشد .حوزه مهندسی صنایع به دنبال حذف و کاهش منابع تلف شده ،از قبیل زمان ،پول ،مواد اولیه و انرژی می باشد . مهندسی صنایع رشته ای رابط میان مهندسین مختلف در یک صنعت می باشد و تقریبا حالت مشاوره ای دارد .

توانایی ها و روحیات خاص : تسلط به زبان انگلیسی ،خلاقیت ،تفکر فراگیر ،رهبری گروه ،توان مدیریت زمان ،ارتباط بهره وری و بهبود مستمر ،ذهن کنجکاو و یادگیری ،توان حل مسئله ،ذهن پویا و جستجوگر ،نو آوری ،مهارت ارتباطی خوب ،توانایی تحمل فشار کاری زیاد ،تسلط به نرم افزار های مربوط به رشته

موقعیت شغلی : امکان کار در همه ی مراکز و کارخانجات صنعتی ،تولیدی وخدماتی برای مهندسان صنایع وجود دارد . به عبارتی مهندسی صنایع در حرفه ها و مشاغلی مانند بانکداری ،خدمات مشاوره ای ،صنعت بیمه ،شرکت های هواپیمایی ،کشتیرانی ،بیمارستان ها ،کارخانجات ،کشت و صنعت ،خدمات شهری ،استادیوم های ورزشی و یا هر مکان دیگری که نیاز به برنامه ریزی ، هدایت ،مدیریت و ارتقا بهره وری دارد ،کاربرد دارد .

عناوین شغلی : برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی سازمان ،مدیریت تولید ،مدیریت مهندسی ،مدیریت پروژه ،مهندسی لجستیک ،سیستم های تولیدی ،مهندسی سیستم های کیفیت ،مهندسی سیستم های اطلاعاتی ،مهندسی مالی ،مهندسی ارزش ،مهندسی سیستم های بهره وری ،طراحی فرایندها و ساختارهای سازمانی

زمینه های کاری : مهندسی حرفه ای کیفیت ،تضمین کیفیت ،کنترل پروژه ،ارزیابی اقتصادی پروژه ها

سختی ها ومشکلات : یکنواخت بودن و نبود تنوع کار در برخی از گرایش ها ،وارد شدن بسیاری از مهندسان صنایع در حیطه مدیریت صنعتی عمدتا به دلیل ساده تر بودن کار ،به روز نبودن و عدم آگاهی بسیاری از مهندسان صنایع از آخرین پیشرفت های علمی و ابداعات جدید در این حوزه ،عدم حمایت کافی مدیران برخی سازمان ها و کارخانه ها از مهندسان صنایع ،بسیار محدود بودن واحدهای عملی در این رشته در دانشگاه ها

ادامه تحصیل : این رشته شامل گرایش های تولید صنعتی – تکنولوژی صنعتی – برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها – ایمنی صنعتی
می باشد .

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید :
۰۲۱-۸۸۶۸۹۷۵۳
۰۲۱-۸۸۶۸۹۷۵۴