توضیح رشته ایمنی صنعتی : فن به‌کارگیری تدابیر ویژه مهندسی در جهت ایمن‌سازی نظامهای گوناگون کاری در مواجهه با گونه‌های مختلف ریسک رودرروی آنان می‌باشد .اصولا  ایمنی صنعتی رشته ای است گسترده که به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می شود که با به کارگرفتن آنها می توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر خطرات گوناگون در محیطهای صنعتی به گونه ای موثر و کارا نگه داری کرد و به این وسیله یک محیط کار بی خطر و سالم برای افزایش کارایی کارکنان بوجود آورد. این رشته تلفیقی از سه رشته بهداشت حرفه ای ،مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع می باشد

توانایی ها و روحیات خاص : قدرت تحلیل و درک بالا در دروس ریاضی و فیزیک بخصوص در آمار و احتمالات ،خلاقیت و نوآوری

موقعیت شغلی : در اکثر مراکز صنعتی مانند ذوب آهن ،آلومینیوم سازی ،پتروشیمی ،صنایع خودروسازی ،هواپیمایی ،راه آهن ،مترو و هر مرکز فعالیت اقتصادی می توانند فعالیت داشته و با توجه به اهمیت جلوگیری از عملکرد غیرقانونی واحد های کاری ،میتوان به اهمیت این رشته در بازار کار پی برد.
از جمله وظایفی که فارغ التحصیلان این رشته می توانند بر عهده بگیرند مشخص کردن خطرات و ارزیابی شرایط ایجاد و خطر و عملکرد های ناامن و خطرزا ،توسعه روش های کنترل خطرات (برنامه ها و فرآیندها) ،ارزیابی برنامه های کنترل خطرات ،پیاده سازی سیستم های مدیریت ایمنی می توان اشاره کرد.

سختی های و مشکلات : عموما چون در کشورهای در حال توسعه به نسبت کشورهای پیشرفته به دنبال رفع مشکل هستند تا پیشگیری خیلی استفاده ای از فارغ التحصیلان این رشته به عمل نمی آید.

ادامه تحصیل : باتوجه به تلفیقی بودن این رشته در مقطع ارشد فارغ التحصیلان می توانند در رشته های مهندسی صنایع ،بهداشت حرفه ای و مدیریت صنعتی و همینطور به طور تخصصصی تر در رشته ایمنی صنعتی ادامه تحصیل دهند .

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

۸۸۶۸۹۷۵۳-۰۲۱

۸۸۶۸۹۷۵۴-۰۲۱