sample

آکادمی زبان های خارجه

آکادمی زبان سمپل به عنوان یک آموزشگاه مخاطب محور همواره بر موفقیت زبان آموزان و به روز بودن متد آموزشی خود تمرکز میکند . به واسطه آنالیز و بررسی دقیق متدهای آموزشی مراکز آموزش زبان کشور و یافتن نقاط ضعف سیستم آموزشی کنونی ، تصمیم به ارائه سبک جدید آموزش زبان انگلیسی مبتنی بر دانش شناخت مغز ، گرفته است .  از تلفیق دانش شناخت مغز انسان ها  با آموزش زبان انگلیسی و انجام تستهای متعدد موفق به خلق متد آموزشی L.E.C گردیده است که در قالب این طرح ، خدمات آموزشی فوقالعاده ای را برای تحقق یادگیری شما تدارک دیده است.

گرامر

لغت

مکالمه

مقالات

ویدئو

error: Content is protected !!